Сектор за внатрешни работи – Битола

СВР Битола централа 047-225-110

ПСОН – Прилеп централа 048-420-340
ПСОН – Ресен централа 047-451-492
ПСОН – Демир Хисар централа 047-276-177
ПСОН – М. Брод централа 045-274-102
ПСОН – Крушево централа 048-477-045

СВР БИТОЛА

Началник на СВР  Битола -   Славко Јовановски                                                                                   


ПС од општа надлежност - Битола

Командир на ПС од ОН-  Драганчо Велевски                                                                               

Заменик командир на ПС од ОН-  Гоце Златковски                                                             

Помошник командир за јавен ред и мир и превенција -  Зоран Боцевски


ПС од општа надлежност Прилеп

Командир на ПС од ОН– Александар Стојаноски                                                                                

Заменик командир на ПС од ОН– Киро Јосифоски                                                              

Помошник командир за јавен ред и мир и превенција  -  Дејан Анѓелески

Помошник командир за БПС и превенција – Кире Спиркоски 

 

ПС од општа надлежност Демир Хисар

Командир на ПС од ОН-  Бенито Јошевски                                                                               

Заменик командир на ПС од ОН - Зоран Милевски                                                            


ПС од општа надлежност Ресен

Командир на ПС од ОН-  Милорад Георгиевски                                                                               

Заменик командир на ПС од ОН-  Валентина Бутевска                                                            

Помошник командир за јавен ред и мир и превенција -  Роберт Димитриевски

Помошник командир за БПС и превенција – Гоце Лазаровски  


ПС од општа надлежност Крушево

Командир на ПС од ОН - Благојче Димшоски                                                                              

Заменик командир на ПС од ОН-  Николче Петрески                                                            

Помошник командир за јавен ред и мир и превенција - Сулејман Абази 

Помошник командир за БПС и превенција -  Никола Божиноски


ПС од општа надлежност Македонски Брод

Командир на ПС од ОН-   Влатко Маџоски                                                                             

Заменик командир на ПС од ОН-  Гоце Видески                                                           

Помошник командир за јавен ред и мир и превенција -  Елведин Арапоски

Помошник командир за БПС и превенција – Ненад Симјаноски