18 април 2017

Известување

Комората на РМ за приватно обезбедување организира:
­   Полагање на стручен испит за Техничко обезбедување, кое ќе се одржи на 27.04.2017 година, со почеток во 16.00 ч.
­   Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 28.04.2017 година, со почеток во 16.00 ч.