07 јануари 2017

Министерот за внатрешни работи д-р Агим Нухиу, денес ја посети ПС Бит Пазар

 

Министерот за внатрешни работи д-р Агим Нухиу, денес (07.01.), ја посети ПС Бит Пазар каде што разговараше со челните луѓе на оваа скопска полициска станица. Притоа, министерот Нухиу беше информиран за тековните активности на полициската станица, особено во контекст на јавниот ред и мир за време на новогодишните и божиќните празници, како и за состојбите со безбедноста и криминалитетот на подрачјето на оваа ПС.  

 

Lënda: Lajmërim

Ministri i Punëve të Brendshme D-r Agim Nuhiu, sot(07.01), e vizitoi SP Bit Pazar ku zhvilloi në bisedë me njerëzit në krye të këtij stacioni policor të shkupit. Gjatë kësaj vizite, ministri Nuhiu u informua për aktivitetet ditore të stacionit policor, veçanërisht për rendin dhe qetësinë publike gjatë kohës së festave të Vitit të Ri dhe Kërshëdjellave, si dhe për gjendjet e sigurisë dhe kriminalitetit  në rajonin e këtij stacioni policor. 

Today (07.01) the Minister of Interior Agim Nuhiu, Phd. visited the Police Station Bit Pazar where he spoke with the heads of this Skopje police station. Minister Nuhiu was informed on the current actions of the police station especially in the context of the public peace and order during the New Year and Christmas holidays, as well as the situation with the security and crime in the area of this police station.