ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

Јордан Ламаноски

Образование:

Работно искуство: