Потраги

 • img

  Митревски Никола

  Митревски Никола од  мајка Славица, роден 27.03.1983 година во Скопје, каде и живее на ул: „Вамбел“,бр.5/1-4, се бара со број на наредба КО  бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Додевски Младен

  Додевски Младен од татко Бошко, мајка Магда, роден 22.03.1987 година во Скопје, каде и живее на ул: „Бапчор“,бр.6-6, се бара со број на наредба КО  бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Давидовски Дејан

  Давидовски Дејан од татко Стоимен, мајка Нада, роден 26.12.1980 година во Скопје, каде и живее на ул: „1“,бр.113, Илинден се бара со број на наредба КО бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Василевски Александар

  Василевски Александар од татко Митре, мајка Мирјана, роден 07.02.1980 година во Скопје, каде и живее на ул: „Трифун Хаџијанев“,бр.1-1, се бара со број на наредба КО  бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   


  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Питроповски Митре

  Питроповски Митре од татко Гоче, мајка Олга роден 05.06.1979 година во Скопје, каде и живее на ул: „Ташко Караџа“,бр.20/2-11, се бара со број на наредба КО бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Секуловски Филип

   

  Секуловски Филип од татко Славко, мајка Мирјана, роден во Скопје на  30.12.1992 година, живее на ул„Мис Стон“ бр.26 б. во Скопје 

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Точи Фадил

  Точи Фадил од т.Бајруш м.Јалдаза роден 08.04.1983 година во Скопје и живее на ул„1“ бр.64, Кондово. Се бара за извршени кривични дела по член„382“, „396“, „235“, 386“, „288“, „292“,„131“,„326“, „313“ и 383“ од КЗ на РМ по Наредби издадени од Основен суд Скопје 1 за издржување на вкупна казна од 41 години и 7 месеци.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Стојчов Сашко

  Стојчов Сашко од т.Венко м.Цвета роден 17.01.1980 година во Кочани каде и живее на ул: „Наум Н. Борче“ бр.25, се бара со број на наредба КУИКП бр 21/15 издадена од Основен суд Кочани за сторено К.Д. по член „123“,„394“ и „247“ од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 20 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Реџепи Јетнон

  Реџепи Јетнон од т.Рафиз м.Муамедие роден 20.01.1980 година во Тетово каде и живее во с.Ларце ул„101“ бб-Желино.Се бара за извршени кривични дела по член „123“, „238“, „141“, и „396“,„386“, од КЗ на РМ по Наредби издадени од Основен суд Скопје 1 ,Тетово и КПУ-Штип за издржување на вкупна казна од 23 години и 10 месеци.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Красничи Бесим

  Красничи Бесим од т.Незир м.Миродие роден 25.02.1982 година во Скопје каде и живее во с.Кондово ул„2“ бр.4

  Се бара за извршени кривични дела по член „288“, „292“, „235“,„237“,„386“, „326“, и„313“,од КЗ на РМ по Наредби издадени од Основен суд Скопје 1 за издржување на вкупна казна од 28 години и 6 месеци.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Трајчевски Борче

  Трајчевски Борче од т.Милорад м.Ружица роден 22.08.1967 година во Скопје каде и живее во на ул: „Анри Барбис“ бр.7а, се бара со број на наредба 2ПК бр. 3/16 издадена од Основен суд Скопје 1 за сторено К.Д. по член „247“ и „254“од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 18 години, 3 месеци и 20 дена.      

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ковачи Бедри

   
    Ковачи Бедри од т.Амет м.Мине роден 16.03.1969 година во Скопје, каде и живее на ул: „1“,бр.100,с. Рашче-Сарај, се бара со број на наредба КПУ Идризово,    за сторено К.Д. по член „396“ и „215“од КЗ на РМ, за доиздржување казна затвор од 14 години, 3 месеци и 17 дена.
   
  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Каба Рифат

  Каба Рифат од т.Зенула м.Зенет роден 17.03.1948 година во Струга, каде и живее во с.Велешта бб, се бара со број на наредба КУИКП бр5/15 издадена од Основен суд Струга за сторено К.Д. по член „215“ од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Дучев Владо

  Дучев Владо од т.Блажо м.Ленка роден 17.07.1980 година во Скопје, со место на живеење на ул: „Маршал Тито“бб с.Стојаково-Богданци, се бара со број на наредба КУИКП бр.104/15 издадена од Основен суд Гевгелија за сторено К.Д. по член „418“в и „418“б од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 15 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бислими Ридван

  Бислими Ридван од т.Илми м.Ајше роден 15.07.1986 година во Скопје, каде и живее на ул: „1“,бр.8,с.Света Петка-Скопје, се бара со број на наредба КУИКП бр.2003/12 издадена од Основен суд Скопје 1 за сторено К.Д. по член „123“ од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бафтијев Џелал

  Бафтијев Џелал од т.Раиф м.Џула роден 03.06.1980 година во Скопје, каде и живее на ул: „Мак.Косовска Бригада 34“,бр.8а, се бара со број на наредба КУИКП бр.1434/09 издадена од Основен суд Скопје за сторено К.Д. по член „215“ од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

   

 • img

  Никола Бошкоски

  Бошкоски Никола т. Киро р. 18.02.1982 во Скопје каде и живее. Се бара по Наредба на Апелационен Суд Скопје во врска со истрага за кривични дела „Злоупотреба на службена положба и овластување“ чл. 353 ст. 5 в.в. ст.1 в.в. чл. 24 и , „Фалсификување службена исправа“ чл. 361 ст. 2 в.в. ст. 1

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Горан Грујeвски

   Грујевски Горан т. Радивој р. 13.10.1966 во Бихаќ, БиХ, живее во Скопје. Се бара по Наредба на Апелационен Суд Скопје во врска со истрага за кривични дела „Злосторничко здружување“ чл. 394 ст. 1, „Злоупотреба на службена положба и овластување“ чл. 353 ст. 5 в.в. ст.1 в.в. чл. 22, „Фалсификување службена исправа“ чл. 361 ст. 1 в.в. чл. 23 и  „Фалсификување службена исправа“ чл. 361 ст. 1

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Сефери Наим

  СЕФЕРИ НАИМ т.Евзија род.04.02.1972 год. Во Куманово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Куманово, за сторено к.д.„Злоупотреба на службената положба и овластување“ по чл. 353 од КЗ на РМ за издржување казна затвор од 15 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бислими Мајдин

  БИСЛИМИ МАЈДИН т.Сабит род.25.05.1978 год. во с.Копаница-Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Фалсификување исправа“ по чл. 378 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 4 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Шерифи Бесим

  ШЕРИФИ БЕСИМ т.Митат род.20.05.1974 год. во с.Копаница-Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Убиство“ по чл. 123 од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА
   

 • img

  Мустафа Фаредин

  МУСТАФА ФАРЕДИН т. Бејзат род.21.04.1969 год. воСкопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурози“ по чл. 215 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 15 години.
   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Речи Африм

  РЕЧИ АФРИМ т. Кемаил род.29.05.1979 год. во Скопје каде и живее.Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурози“ по чл. 215 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА
   

 • img

  Николоски Жарко

  НИКОЛОСКИ ЖАРКО т.Милосав род.15.12.1969 год. во Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Разбојништво“ по чл. 237 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ајрули Авни

  АЈРУЛИ АВНИ т.Асан род.02.06.1973 год. во с.Руница-Липково а живее во Куманово. Се бара по наредба на Основен Суд Куманово, за сторено к.д.„Убиство“ по чл. 123 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 12 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Љика Неџбедин

  ЉИКА НЕЏБЕДИН т.Аљи род.11.08.1979 год. во Тетово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Тетово, за сторено к.д.„Убиство“ по чл. 123 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 12 години. 

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Африм Исмаиловиќ

  Африм Исмаиловиќ роден 1980 во Скопје, се бара врз основа на наредба на Oсновниот суд Скопје I, за сторено кривично дело “Тероризам” предвидено по член 394 од Кривичен закон на Република Македонија, во врска со петкратното грозоморно убиство кај Смиљковското езеро. На истиот му е изречена мерка притвор во траење од 30 дена.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Алил Демири

  Алил Демири роден 1985 год во Скопје, се бара врз основа на наредба на Oсновниот суд Скопје I, за сторено кривично дело “Тероризам” предвидено по член 394 од Кривичен закон на Република Македонија, во врска со петкратното грозоморно убиство кај Смиљковското езеро. На истиот му е изречена мерка притвор во траење од 30 дена.

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Хисени Џељадин

  ХИСЕНИ ЏЕЉАДИН т.Даут род.13.03.1972 год. во с.Лојане,Куманово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Куманово за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна доживотен затвор.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Бајрами Башким

  БАЈРАМИ БАШКИМ т.Исен род.10.05.1979 год.Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Скопје I за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 20 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Јусуф Фуат

  ЈУСУФ ФУАТ т.Нухи род.02.07.1979 год во Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Скопје I за сторено К.Д.,,Разбојништво,, по чл.237 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Љика Рамадан

  ЉИКА РАМАДАН т.Сами род.08.01.1982 год во Тетово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Тетово  за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Трајковски Петар

  ТРАЈКОВСКИ ПЕТАР т.Јовче род.28.06.1947 год во с.Никодин-Прилеп а живее во Кочани. Се бара по наредба на Основен Суд-Кочани  за сторено К.Д.,,Полов напад врз дете,, по чл.188 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ристески Бобан

  РИСТЕСКИ БОБАН т.Киро род.03.03.1979 год во Прилеп каде и живее. Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Тешка кражба,, по чл.236 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ѓурчиноски Гоце

  ЃУРЧИНОСКИ ГОЦЕ т.Ѓурчин род.07.10.1974 год во с.Кукуречани-Битола каде и живее. Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Тешка кражба,, по чл.236 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 6 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Живковиќ Оливер

  ЖИВКОВИЌ ОЛИВЕР т.Стојан род.29.06.1984 год во Скопје каде и живее.Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 5 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Маневски Киро

  Се бара по наредба на Основен суд Битола за сторено кривично дело „Силување“ по чл.186

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Зимери Енвер

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје I за сторено кривично дело „Убиство“ по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор во траење од 14 години и 6 месеци; по наредба на Основен суд Скопје I за сторено кривично дело „Предизвикување општа опасност“ по чл.288 од КЗ на РМ за издржување казна затвор во траење од 4 години и по наредба на Основен суд Скопје I за сторено кривично дело „Разбојништво“ по чл.237 од КЗ на РМ.

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Петровски Душан

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 2 за сторено кривично дело »Убиство« по член 123 од КЗ на РМ, за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 12 (дванаесет) години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Стојанов Марјан

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 2 за сторено кривично дело »Убиство« по член 123 од КЗ на РМ, за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 12 (дванаесет) години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Даравелски Драган

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје за сторено кривично дело “злоупотреба на службена положба и овластување” по член 353 КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Мурати Зија

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 27.02.2002 година за кривично дело по член 418 (засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос) од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Чаиљи Хисни

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 27.02.2002 година за кривично дело по член 418 (засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос) од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Љутвији Реџеп

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 27.02.2002 година за кривично дело по член 418 (засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос) од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ибраими Сабедин

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА:1.Основен суд Куманово од 14.04.2000 година за кривично дело по член 123 (убиство) од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Боцевски Ацо

  БОЦЕВСКИ АЦО викан “Циган”. Се бара по наредба на Основен суд Скопје І од 30.06.1998 година за издржување казна затвор во траење од 15 години за извршено кривично дело по член 123 (убиство) од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бајрамовски Хамди

  БАЈРАМОВСКИ ХАМДИ викан »КОМАНДАНТ БРЕЗА«. Се бара по наредба од Основен суд Скопје –ІІ од 21.09.2003 година за сторено кривично дело по чл.237 од КЗ на РМ и други кривични дела.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бајрам Ерсан

  Се бара по наредби на КПУ – Затвор Охрид заради бегство од затворот, каде издржувал казна затвор за сторено кривично дело »Разбојништво« по член 237 од КЗ на РМ во времетраење од 10 години. Именованиот треба да ја доиздржи казната затвор во времетраење од уште 7 (седум) години.

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Пајазити Ремзи

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје - 1 за сторено кривично дело “тешка кражба” по член 236 од КЗ на РМ, за кое има изречено мерка – казна затвор во траење од 4 години и 6 месеци.

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Алија Реџаи

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје 2 за сторено кривично дело „Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги , психотропни супстанци и прекурози“ по чл.215 од КЗ за издржување на казна затвор од 12 години .

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Богуќанин Ќемал

  Се бара по наредба на Основен суд Велес за сторени кривични дела „Тешки кражби“ по чл.236 од КЗ за издржување на казна затвор во траење од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Шабани Садик

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје 2 за сторени кривични дела „ Тешки кражби“ по чл.236 од КЗ за издржување на казна затвор од 10 години

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Лабовски Иљо

  Се бара по наредба на Основен суд Струга за сторено кривилно дело „Измама“ по чл.247 од КЗ за издржување на казна затвор од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Сириниќи Африм

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје , поради поради сторено кривично дело „Тешки Кражби“ по член 236 од КЗ за што е осуден на казна затвор во траење од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Имеровски Фатих

  Се бара по наредба на Основен Суд Битола , поради сторено кривично дело „Убиство” по член 123 од КЗ , за што е осуден на казна затвор во траење од 10 години.

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА