minister

Сектори за внатрешни работи

Гранични работи

ischeznati
Зекир Имероски
ischeznati
НАЗИМ ПЕТРЕФ
ischeznati
ПАЛАСКОВ ОРДЕ
ischeznati
АВДИЈА ДУДА
potragi
Исус Христос, 1б, истата од 1а само од другата страна
potragi
Вознесение на Илија
potragi
Богородица со дете и светци
potragi
Преображение на Господ Исус Христос
potragi
Мурати Зија
potragi
Даравелски Драган
potragi
Стојанов Марјан
potragi
Петровски Душан